Οι θεατρινισμοί με τα Rafale αποτελούν πρόκληση στη νοημοσύνη του ελληνικού  λαού