Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την πανδημία για να κλείσει νοσοκομεία