Για την κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της Π.Κ.Μ.