Εμπαιγμός, κοροϊδία και σκοπιμότητες για το άνοιγμα των σχολείων