ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ, Διαδικτυακή εκδήλωση στην ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ