Ο Λαός στο έλεος της πανδημίας και της άρνησης της κυβέρνησης για λήψη ουσιαστικών μέτρων