Πανδημία και ακρίβεια: οι λαϊκοί εφιάλτες των Χριστουγέννων. Στους συλλογικούς αγώνες η ελπίδα.