Κυβερνήσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση εγκληματούν κατά των προσφύγων.