Σύνοδος Πρυτάνεων με ΜΑΤ και καταστολή (φωτογραφίες και βίντεο)