Νέα πρόεδρος της Ονδούρας, Σιομάρα Κάστρο, του Ελεύθερου Κόμματος (Partido Libre)