Όχι στις διώξεις των αγωνιστών εναντίον των πλειστηριασμών