Προϋπολογισμός 2022 Μεγαλύτερες ανισότητες - μεγαλύτερη φτώχεια