Οι αυτοαποκαλούμενοι ως «θεματοφύλακες του Συντάγματος» αποτελούν μορφώματα φασιστικών πρακτικών και αντιλήψεων.