Αριστερή Πρωτοβουλία Διαλόγου και Δράσης . Αναγκαιότητα και ελπίδα