Οι ανάπηροι αντιμέτωποι με πολιτικές κατάργησης του κοινωνικού κράτους