Περί Αριστερής Πρωτοβουλίας Διαλόγου και Δράσης. Μετά τη Συνέλευση