Προϋπολογισμός 2022: τροφοδοτεί ανισότητες και λαϊκή δυσαρέσκεια