Να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στην διαδήλωση, την κινητοποίηση, την απεργία και την πολιτική δράση.