Προς τη Συνέλευση της Αριστερής Πρωτοβουλίας Διαλόγου και Δράσης