ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: Βορά στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους η σύνδεση Λευκάδας-Αιτωλοακαρνανίας και ο θαλάσσιος τουρισμός της.