48 χρόνια μετά, στους δρόμους του αγώνα βαδίζουμε ξανά