Αριστερή Πρωτοβουλία Διαλόγου και Δράσης. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 2021. Όλοι στον τριήμερο εορτασμό