ΛΑ.Ε. σε συνάντηση με κουρδικές οργανώσεις : Αλληλεγγύη σε κουρδικό και τουρκικό λαό, απελευθέρωση του Οτσαλάν