Απόφαση της  ΚΕ του Αριστερού Ρεύματος. Για τις πολιτικές εξελίξεις και τα πολιτικά και κοινωνικά μέτωπα της περιόδου