Ανακοίνωση κίνησης κατά των πλειστηριασμών Αργολίδας