Ο μακρύς κατάλογος των νεκρών εργατών συνεχίζεται. Δεν είναι εργατικά ατυχήματα, είναι ουσιαστικά  δολοφονίες.