Αποχαιρετιστήριο της Αριστερής Πρωτοβουλίας στον Κυριάκο Κατζουράκη.