Ελλάδα: «πρόθυμος όμηρος» των στρατηγικών συμφερόντων των ΗΠΑ