Οι καταστροφές από τις πλημμύρες δεν οφείλονται στα φυσικά φαινόμενα