Η τροποποίηση της Ελληνοαμερικανικής Αμυντικής Συμφωνίας αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην πλήρη υποταγή της χώρας