Οι επιθέσεις των φασιστών και η προκλητική ανοχή-στήριξη της κυβέρνησης συνεχίζονται.