Αμέριστη στήριξη της κυβέρνησης στους εμπόρους του θανάτου και τους διώκτες των κατατρεγμένων