ΛΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ :ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΜΕΛΑ