Σεισμός Ηράκλειο : Απαιτείται  η άμεση  λήψη μέτρων για αποκατάσταση και αντισεισμική προστασία