ΛΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ : ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ