Η ΛΑΕ καταδικάζει την παραπομπή σε δίκη των συνδικαλιστών Γ.Χαρίση και Α.Παπαχρίστου