ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ