Αριστερή Πρωτοβουλία Διαλόγου και Δράσης -Ανοιχτή συγκέντρωση Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου, 7:00 μμ, Πάρκο Εποχών - Νέα Παραλία.