Η κυβέρνηση ψήφισε νέα κατεδάφιση των επικουρικών συντάξεων.