ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΖΗΤΑΜΕ  ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ    ΓΙΑ  ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ