Πυρκαγιές: υπάρχουν εγκληματικές πολιτικές ευθύνες. Επείγει η ουσιαστική στήριξη των πυρόπληκτων.