Ανακοίνωση για τις πυρκαγιές της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑΣ ΔΙΑΛΌΓΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ