Ο βασιλιάς είναι γυμνός! Η κυβέρνηση της λιτότητας και της παράδοσης της φύσης στα κερδοσκοπικά συμφέροντα έχει αφήσει τη χώρα στο έλεος των πυρκαγιών