Ανακοίνωση για την απόλυση εργαζόμενης από  ξενοδοχείο της Αργολίδας