Ενημέρωση από συντονιστικό Αριστερής Πρωτοβουλίας Διαλόγου και Δράσης 21/7