Περί διαλόγου και κοινής δράσης της αριστεράς ο λόγος και πάλι!