Μεγάλη πολιτική συγκέντρωση, πραγματοποιήθηκε στο καλοκαιρινό κάμπινγκ της ΑΡΑΣ