Γεννούν ελπίδες οι ενωτικές προσπάθειες στη Ριζοσπαστική Αριστερά.