Το βίντεο της εκδήλωσης της Αριστερής Πρωτοβουλίας Διαλόγου και Δράσης