Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και μαζικότητα η συγκέντρωση της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ